Nawigacja

O przedszkolu

40 - lecie Miejskiego Przedszkola nr 2

 

40 - lecie Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej.

 

 

W październiku 2013 r. Miejskie Przedszkole nr 2 obchodziło 40 lat istnienia. Inicjatorem powstania tegoż przedszkola był ,,MEBLOMET’’ Spółdzielnia Pracy – w tamtym czasie jeden z największych zakładów pracy w Mszanie Dolnej. Wynikało to z potrzeby otoczenia opieką małych dzieci – w czasie pracy rodziców w zakładzie.

I tak zrodziła się koncepcja budowy przedszkola, które powstało w wyniku adaptacji fińskiego domku letniskowego (w 1972 r.) Przedszkole zlokalizowano blisko zakładu pracy. Działka pod nowe przedszkole została wydzielona z Parku Miejskiego.

Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło 1 X 1973 roku. Było to ważne wydarzenie w historii miasta, a także powiatu. Istniały tylko 2 takie przedszkola (przyzakładowe) w całym województwie nowosądeckim ( drugie – przy ZPOW „Tymbark”).

Przedszkole pod nazwą Przyzakładowe przy Spółdzielni Pracy „Meblomet” istniało jako II oddziałowe. Koszty jego działalności w większości finansowane były przez Spółdzielnię.

Przez cały okres, kiedy przedszkole było pod patronatem Spółdzielni Pracy „Meblomet”, czyli w latach 1973 – 1990, nie było na placówce większych problemów finansowych czy remontowych. Współpraca ze Spółdzielnią układała się bardzo pomyślnie.

Jednak w 1990 roku nastąpiło załamanie się rynku eksportu. „Meblomet” borykał się z problemami finansowymi, w związku z czym przedszkole przeszło pod nadzór i utrzymanie Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Mszanie Dolnej. W 1991 roku przejmuje je z kolei burmistrz Miasta i Gminy w Mszanie Dolnej

W dniu 23 IV 1990 roku. Przedszkole nr 2 zwróciło się z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu o nadanie imienia. Spośród wielu pisarzy wybrało Janinę Porazińską (1888 – 1971) poetkę, pisarkę, redaktorkę pism dla dzieci.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 17 VI 1990 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, zakładów pracy z Mszany Dolnej oraz Komitetu Rodzicielskiego.W przedszkolu na stałe założony został „kącik patrona”. Wiersze i proza tej autorki wykorzystywane są w pracy przedszkola bardzo często.

Janina Porażińska, jej twórczość jest dobrze znana wychowankom Przedszkola nr 2. Stała się inspiracją do doskonalenia i rozwijania edukacji regionalnej, tak ważnej w pracy wychowawczo-dydaktycznej tego przedszkola.

W latach 1992 - 1996 do przedszkola przeniesione zostały „krótkie” zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Obecnie przedszkole pod nazwą Miejskie Przedszkole nr 2 jest jednostką budżetową , a jej działalność finansowana jest przez miasto Mszana Dolna oraz Gminę Mszana Dolna (dopłata do dzieci uczęszczających z terenu gminy).

Obecnie placówka posiada dwa oddziały, w których dzieci zgrupowane są według wieku.

I tak:

- Oddział I Krasnale - grupa mieszana – 3, 4 lata

- Oddział II Dzielne Zuchy - grupa mieszana – 5, 6 lat.

Pierwszą dyrektorką Przedszkola nr 2, wtedy jeszcze przyzakładowego, była Zofia Figura- Kania. Następnie funkcję tę pełniła Maria Kania w latach 1987- 1989.

1 IX 1989 roku dyrektorstwo objęła Teofila Latoś i funkcję tę pełniła do roku 2013. Obecnie funkcję dyrektora pełni Halina Domiter.

W ciągu 40 lat istnienia przedszkola pracowało tutaj ponad 20 nauczycielek - w dłuższym bądź krótszym okresie czasu, a także około 25 pracowników obsługi. Szacuje się, że przedszkole ukończyło w tym czasie około 800 dzieci.

Obecna kadra dydaktyczna to dyrektor i 3 nauczycielki. Kadra administracyjno- obsługowa liczy 5 osób. Są to: 2 woźne. 2 kucharki oraz l intendentka.

Sale zabaw są jasne, z dużymi oknami, kolorowe. Nauczycielki oraz cały personel dbają o estetyczny wygląd placówki. Wokół budynku rozciąga się piękny ogród otoczony zielenią. Z jednej strony graniczy z Parkiem Miejskim. Jest ulubionym miejscem dzieci, daje poczucie swobody i komfortu .Wyposażony w sprzęt i zabawki dla dzieci. Ciągle jest unowocześniany i doposażony w dużej mierze przyczyniają się do tego rodzice przedszkolaków.

Przez cały okres istnienia przedszkole jest modernizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami, również ze względu na walory estetyczne. Budynek spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i higieny.

W ostatnim czasie dokonało się wiele remontów i zmian, m.in. zmiana pokrycia dachowego, ocieplenie i obicie strychu, wymiana okien, obicie płytami regipsowymi wszystkich pomieszczeń na piętrze, odmalowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola, ozdobienie ścian malowidłami – postaciami z bajek,

Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki jest dobre. Dyrektor przedszkola dokonuje zakupu nowych zabawek, loteryjek, gier, pomocy dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich nowości. Co roku też nauczycielki organizują „aukcje świąteczne”. Dzieci przy ich pomocy wykonują ozdoby, stroiki świąteczne. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży dokupywane są nowe zabawki, gry, puzzle.

W przedszkolu co roku odbywa się szereg uroczystości. Na szczególną uwagę zasługują:

Pasowanie na przedszkolaka

Święto Pieczonego Ziemniaka

Święto Pluszowego Misia

Andrzejki

Mikołajki

Wigilia Przedszkolna

Adoracja Żłóbka w kościele św. Michała

Dzień Babci i Dziadka

Zabawa Karnawałowa

Walentynki.

Dzień Kobiet

Powitanie Wiosny

Piknik Rodziny

Zakończenie Roku Przedszkolnego połączone z pożegnaniem dzieci odchodzących do szkoły.

Wszystkie uroczystości i ważne wydarzenia z życia Przedszkola są upamiętnione w kronikach przedszkolnych prowadzonych od początku jego istnienia, czyli od 1973 roku. Księga Pamiątkowa natomiast zawiera wpisy gości odwiedzających tę placówkę. Przedszkole posiada też własną stronę internetową na której można znaleźć aktualne wiadomości, informacje, zdjęcia….

Przedszkole kładzie duży nacisk na kultywowanie tradycji regionalnych – zagórzańskich. Od lat działa zespół r „Mali Zagórzanie” – posiada swoje stroje regionalne. Zespół tworzą dzieci starsze 5 i 6 – letnie. Uczą się przyśpiewek regionalnych, kolęd i pastorałek, zapomnianych już nieco zabaw, okazjonalnych „godek”, wierszy. Odtwarzają niektóre obrzędy, zwyczaje, prace; wykonują tradycyjne zagórzańskie ozdoby.

Zespół „Mali Zagórzanie” jest znany w lokalnym środowisku i nie tylko. Bardzo często dzieci występują na różnego typu uroczystościach miejsko-gminnych.

Jubileusz 40 – lecia przedszkola świętowaliśmy wspólnie ze wszystkimi rodzicami przy okazji Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci przedstawiły krótką część artystyczną z tej okazji, a potem wręczyły rodzicom wykonane przez siebie obrazki z logo przedszkola i zdjęciem wszystkich przedszkolaków. Na tę okazję całe przedszkole udekorowane było tak, aby przedstawić 40 lat pracy placówki, m.in. galeria zdjęć z całego tego okresu w formie pociągu, prace dzieci,… .

12 XII 2013 r. odbyła się uroczystość 40- lecia istnienia naszego przedszkola z udziałem zaproszonych gości z terenu naszego miasta.. Zaszczycili nas  swoją  obecnością: Pan Burmistrz Miasta, Pani Skarbnik Miasta, ks. Proboszcz Parafii św. Michała, Pani Dyrektor  Szkoły nr 1, Pani Dyrektor Szkoły nr 2,  Wicedyrektor Przedszkola nr 1, Siostry Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek ( dyrektor i siostra ucząca religii w naszym p - lu), Rada Rodziców, Panie Emerytki - byłe pracownice naszego przedszkola. Na początku "Mali Zagórzanie" w krótkiej części artystycznej przedstawili na wesoło charakter naszej placówki, jej krótką historię. Całości dopełniła prezentacja multimedialna, dzięki której można było prześledzić historię przedszkola na podstawie zdjęć i innych dokumentów. Kolejno głos zabierali zaproszeni Goście. Potem  przyszła pora na jubileuszowy tort. Świeczki zdmuchiwały oczywiście nasze przedszkolaczki W miłej, odświętnej atmosferze można było porozmawiać, powspominać i cieszyć z tak pięknego jubileuszu.

Przedszkole jest otwarte na środowisko, na współpracę z instytucjami. Uczestniczymy w licznych akcjach , programach, konkursach ogólnopolskich, warsztatach które doskonalą poziom naszej placówki, pozwalają się rozwijać i poszerzać oferty edukacyjne.

Wyrażamy ogromną wdzięczność dla wszystkich Darczyńców, dla Rodziców, którzy bardzo angażują się w nasze przedsięwzięcia i wspierają nas w naszych działaniach. Podsumowując 40 lat pracy przedszkola chcemy wyrazić dumę i radość, że możemy realizować swoje powołanie – opiekę i wychowanie dzieci powierzonych nam przez Rodziców.   

Aktualności

Kontakt

  • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ
    Miejskie Przedszkole nr 2 w Mszanie Dolnej
    ul. Orkana 12
    34 -730 Mszana Dolna

    DYREKTOR PRZEDSZKOLA mgr Halina Domiter
  • 018 3310664

Zdjęcia